Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-4,7
2-9,3
3-8,4
4-7,9
5-3,6
6-5,2
7-2,8
8-5,3
9-5,0
10-6,2
11-11,5
12-5,0
13-5,0
14-6,8
15-6,0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.1.2019 23:37:10 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)