Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-2,9
2-9,0
3-7,7
4-7,0
5-2,8
6-4,3
7-1,4
8-4,2
9-4,2
10-5,2
11-11,3
12-4,4
13-3,0
14-6,2
15-5,2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.1.2019 23:45:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)