Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedennorBezenDubenKvtenervenervenecSrpenZjenListopadProsinec
1-5,47,0
2-5,62,6
3-6,43,2
4-1,6-2,8
5-4,1-5,5
6-3,3-5,8
7-6,3-1,8
8-3,0-1,4
90,7-1,9
103,5-0,2
11-1,4-4,8
12-3,6-4,0
13-4,1-3,4
14-2,00,1
15-1,6-1,5
16-2,61,1
17-2,64,3
18-2,0-0,5
19-1,5-1,2
20-1,8-3,1
21-7,2-1,8
22-8,0-1,0
23-3,42,0
24-5,2-0,8
25-4,32,2
26-3,6-2,5
27-0,1-2,9
28-2,8
29-3,6
30-2,4
312,3


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.



Poslední aktualizace: 28.2.2020 9:51:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)