Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
10,1-2,12,87,7
2-0,86,52,36,2
32,28,05,42,9
42,06,57,70,4
51,22,52,33,9
60,12,0-2,2-1,1
7-0,6-3,8-2,4-1,0
8-0,7-7,10,00,6
9-0,9-8,4-1,90,0
10-0,9-11,00,47,1
11-3,4-6,67,76,9
120,3-8,45,06,9
13-1,0-6,44,10,6
14-1,4-5,71,8-0,5
15-1,3-6,63,00,2
16-4,22,31,3
17-5,45,00,7
180,05,40,1
191,63,90,0
201,85,2-4,3
212,62,11,5
223,84,10,2
233,05,11,8
240,57,93,2
25-0,99,84,6
26-0,98,26,4
27-1,42,47,4
281,01,93,7
293,95,9
303,56,0
31-4,08,1


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.4.2021 1:58:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)