Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-4,5-10,6-3,75,8
2-5,5-3,2-4,70,8
3-2,43,1-3,9-1,4
4-1,7-0,2-2,1-3,8
5-3,5-2,1-5,5-6,6
6-2,9-8,1-9,3-9,6
7-4,2-11,1-8,5-5,7
8-5,1-12,3-6,2-4,7
9-4,6-13,8-8,5-3,7
10-6,7-15,3-4,22,1
11-11,5-14,4-3,52,8
12-11,2-16,3-1,5-2,1
13-6,7-15,6-1,4-1,6
14-7,6-17,7-2,3-2,6
15-7,5-16,2-3,3-2,8
16-10,5-9,5-3,2
17-9,7-3,4-2,9
18-9,3-0,3-2,9
19-6,6-0,7-7,4
20-5,1-3,5-9,5
21-4,0-2,4-7,1
22-0,1-2,3-3,8
23-3,0-2,3-3,6
24-4,7-4,11,1
25-5,2-1,2-1,7
26-8,1-1,32,5
27-6,3-1,6-2,7
28-5,4-1,4-3,3
29-2,53,2
30-6,63,4
31-9,25,1


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.4.2021 1:12:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)