Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-3,0-8,6-2,43,9
2-3,4-2,2-3,00,4
3-0,86,1-2,0-2,6
40,70,2-0,6-6,0
5-0,9-1,0-5,6-4,3
6-0,9-4,0-6,9-5,7
7-1,6-7,4-6,2-6,3
8-2,6-10,2-5,8-4,1
9-2,1-11,5-7,3-4,9
10-4,5-12,5-4,4-1,1
11-7,4-12,3-1,22,7
12-6,7-14,3-0,90,3
13-3,0-13,80,0-3,4
14-4,1-14,2-1,2-5,1
15-4,5-14,3-0,9-3,5
16-8,6-7,8-1,1
17-8,3-1,5-1,1
18-8,32,0-3,6
19-1,4-2,6-4,8
20-0,4-2,4-8,8
21-2,7-0,5-6,9
22-0,1-1,0-2,7
23-0,2-0,9-1,8
24-1,5-2,40,4
25-4,60,2-0,2
26-5,21,61,7
27-3,90,3-1,4
28-2,1-2,1-0,6
29-0,41,7
30-4,92,0
31-7,42,5


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.4.2021 0:27:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)