Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1837387357236696762
2958494717245836450
3968789564239525447
4977463324038496150
5978760453553648854
6979643525448457146
7939249444931675159
8908858523544715142
9838654292963635342
10878468513444534658
11858175453443624775
12837952638351565459
13807557539553665053
14806656477542633858
15867663576543643364
16748566825647544873
177378758365368254
188065596553396069
197943645862445967
206279564857435567
216292693644354946
225982534441765071
239182724749834571
248881514651683877
257175374162815350
268260413458584557
277779433956465069
288952594353567174
2994434652594568
3085284255584161
317328434082


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 17.9.2021 4:51:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)