Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-2,2-7,7-1,47,7
2-2,7-2,0-2,32,2
3-0,34,7-1,6-0,2
4-0,52,2-0,1-1,3
5-2,40,0-3,8-6,0
6-0,5-7,8-9,0-9,2
7-3,0-10,9-8,0-4,9
8-4,1-10,5-3,1-3,7
9-3,7-13,0-5,7-2,1
10-3,7-14,8-2,43,9
11-11,5-12,8-2,64,3
12-10,9-13,7-0,5-1,2
13-5,6-12,30,4-0,1
14-7,1-17,9-1,4-1,4
15-7,0-14,4-2,3-1,6
16-10,0-6,6-2,0
17-7,6-1,0-2,1
18-6,30,6-1,4
19-5,30,6-6,7
20-3,2-2,2-9,2
21-1,7-0,5-6,4
221,4-0,2-2,8
23-2,3-0,5-2,6
24-3,9-1,82,9
25-4,20,8-0,5
26-7,5-0,44,0
27-5,6-0,5-1,8
28-4,80,7-2,4
29-1,44,8
30-6,05,2
31-6,36,9


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.4.2021 1:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)