Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
110,5
27,7
38,0
47,4
52,8
6-0,2
7-1,4
80,2
90,5
101,7
11-1,9
12-1,9
130,3
142,7
151,7
16-0,9
172,6
181,0
191,3
200,5
21-2,1
221,6
232,8
242,9
251,8
260,7
270,5
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.1.2022 23:14:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)