Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
111,8
27,6
36,6
48,5
51,9
6-2,3
7-1,1
8-0,8
90,5
100,3
11-1,1
12-2,3
13-1,5
143,6
151,6
16-2,6
171,6
180,7
19-0,1
20-1,0
21-4,2
220,2
232,1
242,0
250,8
26-0,8
27-2,2
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.1.2022 22:27:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)