Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
19,5
26,6
36,8
49,3
53,4
60,1
7-1,5
8-0,2
91,6
101,4
110,2
12-1,9
130,9
142,4
151,7
16-0,2
172,4
180,6
190,1
200,4
21-2,1
221,5
232,0
241,8
251,1
26-0,6
270,9
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.1.2022 23:38:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)