Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
15,4
22,5
32,6
40,7
5-4,7
6-7,6
7-8,1
8-6,3
9-6,9
10-2,5
11-6,1
12-8,3
13-6,8
14-5,8
15-4,1
16-9,4
17-4,2
18-3,9
19-3,4
20-8,3
21-10,1
22-5,3
23-1,3
240,5
25-1,4
26-3,6
27-7,2
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.1.2022 22:55:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)