Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
15,1
23,6
34,1
42,8
5-2,6
6-5,6
7-5,7
8-4,0
9-4,4
10-0,1
11-5,1
12-5,6
13-3,4
14-2,2
15-3,1
16-5,5
17-2,2
18-3,0
19-1,2
20-6,0
21-7,8
22-2,3
230,0
241,0
25-0,8
26-2,2
27-2,4
28-1,8
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 29.1.2022 0:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)