Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
173
274
370
487
572
669
777
884
984
1089
1187
1283
1385
1463
1575
1687
1781
1883
1980
2061
2171
2276
2382
2486
2586
2683
2780
2871
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 29.1.2022 0:13:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)