Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
16,5
24,6
36,2
44,2
51,2
6-3,6
7-4,3
8-2,2
9-2,2
100,8
11-3,2
12-4,1
13-2,4
14-1,0
15-1,7
16-4,6
170,2
18-1,4
190,1
20-2,8
21-4,8
22-0,2
231,2
242,3
250,9
260,1
27-0,3
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.1.2022 23:33:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)