Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
16,5
23,5
33,8
41,6
5-3,6
6-6,7
7-7,4
8-5,3
9-6,3
10-1,6
11-3,2
12-7,9
13-6,3
14-4,9
15-1,7
16-9,1
17-3,1
18-2,2
19-2,4
20-7,9
21-9,7
22-4,5
230,0
242,3
250,9
26-2,5
27-6,1
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.1.2022 23:06:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.6.3 (3079)