Spotřeba elektrické energie

Testuji měření spotřeby elektrické energie pro zhodnocení výstavby fotovoltaické elektrárny.
Jsou zde uvedeny tři grafy. Pro aktualizaci naměřených dat je třeba si zvolit v pravém horním rohu časový úsek. Po té se spodní graf vytvoří dle Vámi zvoleného úseku, graf spotřeby bude nastaven na období "Posledních 24 hodin", graf celkové spotřeby bude nastaven na poslední měsíc."