Predikce osvitu

Díky Univerzitnímu centru energeticky efektivních budov při ČVUT UCEEB a jeho výzkumného týmu, který se zabývá monitoringem a řízením inteligentních budov, jsem dostal možnost předpovědi slunečního osvitu pro lokalitu Kladno. Ve vygenerovaném výsledku jsou zobrazeny hodnoty osvitu v W/m2. Co hodnota to jedna denní hodina. Tyto údaje jsou volně přístupné pro jakoukoliv lokalitu v ČR po zaslání potřebných údajů správcům systému. .


Výroba FVE